O KancelariiOfertaWynagrodzenieKontakt
Kancelaria Radcowska
Oferta

§

Przedmiot świadczonej obsługi prawnej dotyczy m. in.:

·         Reprezentowania Klientów w postępowaniach:

- sądowym

- egzekucyjnym

- administracyjnym, w tym podatkowym

·         Negocjacji handlowych:

- w tym polubownego załatwiania sporów i mediacji

·         Sporządzania:

- projektów umów

- pism procesowych

- opinii prawnych i innych dokumentów

·         Konsultacji, analiz i porad prawnych

·         Windykacji należności, a także ochrony praw dłużników

·         Rejestracji oraz zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących:

- przedsiębiorstw

- fundacji

- stowarzyszeń

·         Rejestracji oraz zmiany wpisów w rejestrze zastawów,  jak również w innych rejestrach
i ewidencjach


 

O Kancelarii|Oferta|Wynagrodzenie|Kontakt